27 DIC

Ocupación hoteleira nos destinos urbanos de Galicia. Novembro 2019

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira nos destinos urbanos da comunidade segundo os datos publicados polo INE para o mes de novembro de 2019 e acumulado anual.

Ocupación hoteleira nos destinos urbanos. Novembro 2019

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas