26 DIC

Ocupación Hoteleira en Galicia. Acumulado a novembro 2019

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira na comunidade correspondente aos primeiros once meses deste ano 2019 segundo os datos publicados polo INE.

Ocupación hoteleira en Galicia. Acumulado a novembro 2019

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas