23 DIC

Ocupación Hoteleira en Galicia. Novembro 2019

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de novembro de 2019.

Ocupación hoteleira en Galicia. Novembro 2019

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas