25 OCT

Ocupación Hoteleira en Galicia. Setembro 2019

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de setembro de 2019.

Ocupación hoteleira en Galicia. Setembro 2019

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas