04 JUN

Emprego no sector turístico galego. Informe anual 2018

Publícase o informe anual sobre o mercado laboral no sector turístico de Galicia. Analízanse no mesmo os datos dispoñibles referentes á Enquisa de Poboación Activa e Afiliación á Seguridade Social, facendo unha análise máis pormenorizada en termos de ocupados, así como unha análise provincial.

Emprego no sector turístico galego. Informe anual 2018

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas