15 OCT

Informe de Movemento Aeroportuario en Galicia. Ano 2017

Turismo de Galicia publica o informe de conxuntura aeroportuaria en Galicia correspondente ao ano 2017. Este documento analiza os principais datos de movemento de pasaxeiros facilitados por AENA en función do aeroporto de orixe, o tipo de compañía aérea (tradicional e baixo custo) e o ámbito (nacional e internacional). Finalmente adícase un epígrafe a cada aeroporto onde se analizan de xeito particular as cifras de cada unha das terminais galegas.

Movemento aeroportuario en Galicia. Ano 2017

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas