03 ABR

Ocupación Hoteleira en Galicia. Febreiro 2018

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de febreiro de 2018.

Ocupación hoteleira en Galicia. Febreiro 2018

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas