23 ENE

Ocupación Hoteleira en Galicia. Decembro 2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de decembro de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Decembro 2017

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas