23 ENE

Ocupación Hoteleira en Galicia. Decembro 2016

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de decembro de 2016.

Ocupación hoteleira en Galicia. Decembro 2016

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas