22 MAR

Procedemento de adxudicación de TRABALLO DE CAMPO E DEPURACIÓN DA OPERACIÓN

Ante problemas técnicos coa Plataforma de Contratación, notifícase: A FOLLA DE ESPECIFICACIóNS vixente, publicada o 20-03-2013 ás 09:03, carece dos anexos I e II ós que fai referencia. Ditos anexos poden consultarse no enlace previo FOLLA DE ESPECIFICACIóNS publicada o 20-03-2013 ás 08:34, que figura na Plataforma como "Non vixente", ou descargarse premendo no seguinte enlace:

Anexos FOLLA DE ESPECIFICACIóNS


Ante problemas técnicos con la Plataforma de Contratación, se notifica: La FOLLA DE ESPECIFICACIóNS vigente, publicada el 20-03-2013 a las 09:03, carece de los anexos I y II a los que hace referencia. Dichos anexos pueden consultarse (en gallego) en el enlace previo FOLLA DE ESPECIFICACIóNS publicada el 20-03-2013 a las 08:34, que figura en la Plataforma como "Non vixente", o descargarse pulsando en el siguiente enlace:

Anexos HOJA DE ESPECIFICACIONES


Los pliegos en castellano pueden descargarse en los siguientes enlaces:

Cláusulas administrativas

Condiciones Técnicas

HOJA DE ESPECIFICACIONES (nótese que carece de los anexos)

.

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas