29 MAR

Informe definitivo de ocupación hoteleira en Galicia. Febreiro 2011

Publícase hoxe o informe definitivo de ocupación hoteleira en Galicia correspondente ao mes de febreiro. Este documento inclúe, ademais da análise global da conxuntura hoteleira na nosa comunidade, un estudo pormenorizado da dinámica do sector en función da procedencia do viaxeiro, da tipoloxía e categoría do establecemento, e do ámbito territorial de referencia (provincias e principais destinos urbanos). Ofrécese sempre e en todo momento unha comparativa a nivel temporal, observando diferenzas de comportamento en relación aos dous últimos anos 2010 e 2009.

Informes de ocupación hoteleira

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas