24 MAR

Informe preliminar de ocupación hoteleira en Galicia. Febreiro 2011

O Instituto de Estudos Turísticos de Galicia publica o informe preliminar de ocupación hoteleira en Galicia correspondente ao mes de febreiro. Dito informe analiza as principais cifras de demanda e ocupación facilitadas pola Enquisa de Ocupación Hoteleira do INE, e referidas ao conxunto da comunidade galega. Ofrécese además unha comparativa a nivel temporal -observando diferenzas de comportamento en relación ao pasado ano 2010- e a nivel territorial -analizando neste sentido a posición de Galicia no conxunto do Estado-.

Informes de ocupación hoteleira

Usuario:
Contrasinal:
 

Graficas