Destacados

Demanda turística en destino
Demanda turística en destino
Resultados obtidos da Enquisa do Turismo en Destino de Galicia (ETDG)
Ocupación: Establecementos hoteleiros
Ocupación: Establecementos hoteleiros
Análise da ocupación de nos aloxamentos rurais
Mercado de traballo: Informe anual
Mercado de traballo: Informe anual
Informe anual de emprego turístico
Observatorio do Camiño
Observatorio do Camiño
Información relativa ao comportamento e o impacto dos peregrinos en Galicia
Directorio empresas turísticas
Directorio empresas turísticas
Relación de empresas vencelladas ao ámbito turístico
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais

Axenda

19 XUN
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Maio 2019
Do 19/06/2019 ao 19/06/2019

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de maio de 2019. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Maio 2019

13 XUN
Balance do Turismo en Galicia. 1º Cuadrimestre 2019
Do 13/06/2019 ao 13/06/2019

Publícase o balance do turismo en Galicia correspondente ao primeiro cuadrimestre de 2019 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Balance do Turismo en Galicia. 1º Cuadrimestre 2019

04 XUN
Ocupación aloxamentos regrados. Provincias, abril 2019
Do 04/06/2019 ao 04/06/2019

Turismo de Galicia publica informe de ocupación nos establecementos regrados das catro provincias galegas referido ao mes de abril e ao primeiro cuadrimestre de 2019.

Ocupación Aloxamentos Regrados. Provincias, abril 2019

04 XUN
Emprego no sector turístico galego. Informe anual 2018
Do 04/06/2019 ao 04/06/2019

Publícase o informe anual sobre o mercado laboral no sector turístico de Galicia. Analízanse no mesmo os datos dispoñibles referentes á Enquisa de Poboación Activa e Afiliación á Seguridade Social, facendo unha análise máis pormenorizada en termos de ocupados, así como unha análise provincial.

Emprego no sector turístico galego. Informe anual 2018

03 XUN
Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Abril 2019
Do 03/06/2019 ao 03/06/2019

Turismo de Galicia publica o informe no que se amosan e analizan brevemente os principais datos de demanda e ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade -hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural-, referidos ao mes de abril de 2019.

Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Abril 2019