INICIO > Mapa do portal
Mapa do portal
Área de Estudos e Investigación
                  Funcións e liñas de traballo
                  Calendario publicacións
                  Persoal
                  Bolsas de formación
                  Contacto
Observatorio turístico
                  Oferta: Tecido empresarial
                  Ocupación: Aloxamentos regrados
                  Turismo de cruceiros
                  Excursionismo: Informe
                  Balances e indicadores turísticos
                  Demanda turística en destino
                  Oferta: Aloxamento
                  Mercado de traballo: Informe anual
                  Mercado de traballo: EPA
                  Turismo estranxeiro
                  Ocupación: Establecementos hoteleiros
                  Ocupación: Turismo rural
                  Mercado de traballo: Afiliacións
                  Movemento aeroportuario
                  Turismo urbano
Estudos e proxectos
                  Conxuntura hoteleira en Galicia
                  Outros estudos e proxectos
                  Congresos e reunións
                  Observatorio do Camiño
                  Vivendas de uso turístico
Datos estatísticos
                  Enquisa: Demanda turística en destino
                  Enquisa: Excursionismo
                  Establecementos regrados
                  Ocupación hoteleira por categoría
                  Ocupación regrada por xeodestino
                  Ocupación hoteleira por orixe
                  Ocupación hoteleira no Camiño Francés
                  Directorio empresas turísticas
                  Afiliacións á seguridade social
                  Enquisa de poboación activa
                  Pasaxeiros: Perfil aeroportuario
                  Pasaxeiros: Portos de España
                  Pasaxeiros: Estatísticas AENA
Documentación