Área de Estudos e Investigación

Membros que compoñen o plantel da Área de Estudos e Investigación

ÁREA DE ESTUDOS E INVESTIGACIóN
Persoal

Imprimir

   
Jaime Leirós
 Jaime Leirós
 Xefe da Área de Estudos e Investigación
   
   
Rogelio López
 Rogelio López
 Especialista en interpretación de estatísticas turísticas e análise de tendencias
   
   
Humberto Blanco
 Humberto Blanco
 Especialista en medición do turismo e o seu impacto na economía