Datos estatísticos
Imagen asociada

A Enquisa de Poboación Activa (EPA) permite obter datos sobre a forza de traballo e das persoas alleas ao mercado laboral.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Enquisa de poboación activa


A información referida ao apartado de Medición Económica procede de diversas fontes. A maior parte dela é información de elaboración propia do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia, pero tamén existen outras fontes para determinar os aspectos económicos que afectan á comunidade galega. Entre outras fontes, recórrese á Enquisa de Poboación Activa (EPA) elaborada polo INE e o IGE que ten como obxectivo obter datos da forza de traballo e das súas diversas categorías (ocupados, parados,...)

 

Serie trimestral:

Libro de cálculo (xlsx)

Texto plano (csv)

 

Serie anual:

Compilación táboas anuais (xlsx)

Relación coa actividade económica (csv)

Ocupados segundo provincia e rama de actividade (csv)

Ocupados segundo provincia e sexo (csv)

Ocupados segundo provincia e grupos de idade (csv)

Ocupados segundo nivel educativo e sexo (csv)

Asalariados segundo provincia e tipo de contrato (csv)

Asalariados segundo rama de actividade e tipo de contrato (csv)

Asalariados segundo sexo e tipo de contrato (csv)

Asalariados segundo idade e tipo de contrato (csv)