Datos estatísticos
Imagen asociada

A Enquisa de Ocupación é unha operación estatística que recolle a información dos establecementos regrados sobre o volume de viaxeiros, noites e os graos de ocupación dos mesmos.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Ocupación hoteleira no Camiño Francés


Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise dos concellos polos que trasncurre o Camiño de Santiago na súa vertente do Camiño Francés, algunhas das analizadas son: número de viaxeiros, noites ou grao de ocupación

Concellos do Camiño Francés
15006 Arzúa
15046 Melide
15066 Pino, O
27032 Monterroso
27040 Palas de Rei
27042 Paradela
27045 Pedrafita do Cebreiro
27049 Portomarín
27055 Samos
27057 Sarria
27062 Triacastela

 

A delimitación do Camiño Francés non inclúe ao concello de Santiago de Compostela. Dito concello aparece recollido nas cifras de ocupación a través dos datos referidos a puntos turísticos dispoñibles a través dos seguintes enlaces: Viaxeiros e noites, Establecementos, prazas, graos de ocupación e persoal empregado

 

Ocupación dos concellos do Camiño Francés:

Libro de cálculo (xlsx)

Texto plano (csv)