Datos estatísticos
Imagen asociada

A Enquisa de Ocupación de Campamentos Turísticos de Galicia é unha operación estatística levada a cabo dende a Área de estudos e investigación que pretende recoller a información relativa ao comportamento dos visitantes dentro de Galicia.   


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Ocupación hoteleira por orixe


Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación segundo a orixe dos viaxeiros que pasan a noite en establecementos hoteleiros: Número de viaxeiros, noites e outras variables que poidan determinar as características da ocupación.


Ocupación en establecementos hoteleiros segundo orixe:

Libro de cálculo (xlsx)

Texto plano (csv)