Datos estatísticos
Imagen asociada
Neste apartado amósase a información sobre o grao de ocupación dos establecementos regrados de Galicia (hoteis, apartamentos, campamentos turísticos e turismo rural). Os datos obtéñense a través das seguintes fontes:

DATOS ESTATíSTICOS
Establecementos regrados


A información referida á ocupación turística nos establecementos regrados procede de diversas fontes. A maior parte é información de elaboración propia do Instituto de Estudios Turísticos de Galicia, pero tamén existen outras fontes para determinar a ocupación dos establecementos regrados polos visitantes que se achegan á comunidade galega. Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento, tales como: número de viaxeiros, noites, tipo de establecemento no que se aloxan, categoría, residencia dos enquisados... Unha das fontes de información para a recollida destas variables son as enquisas de ocupación elaboradas polo Instituto Nacional de Estatística.


SERIES MENSUAIS

 HOTEL   CÁMPING   APART. 
 TURÍSTICOS 
 TURISMO 
RURAL 
   TOTAL    CATEG. ORIXE
Viaxeiros e noites CCAA EOH 1.2 Categoría Orixe EOAC 1.2 EOAP 1.1 EOTR 1.1
Provincias       EOAP 1.5 EOTR 1.4
Xeodestinos  XeoEOH     XeoEOH XeoEOH XeoEOH
Camiño Francés          
Puntos EOH 1.4          
Distribución porcentual de viaxeiros e noites según comunidade autónoma de procedencia CCAA EOH 1.6       EOAP 1.4 EOTR 1.3
Provincias          
Establecementos, prazas, graos de ocupación e persoal empregado CCAA EOH 1.12 Categoría Orixe EOAC 1.14 EOAP 1.14 EOTR 1.11
Provincias       EOAP 1.17 EOTR 1.13
Xeodestinos  XeoEOH     XeoEOH XeoEOH XeoEOH
Camiño Francés          
Puntos EOH 1.14          
Tarifa media diaria (ADR) CCAA EOH ADR          
Ingresos por habitación dispoñible (RevPAR) CCAA EOH RevPAR          Mapa dos xeodestinos de Galicia
Lista de puntos turísticos por provincia:

A Coruña
  Coruña, A
  Santiago de Compostela
Lugo
  Lugo
  Ribadeo
  Viveiro
Ourense
  Ourense
Pontevedra
  Grove, O
  Sanxenxo
  Vigo