Datos estatísticos
Imagen asociada
A Enquisa de Excursionismo de Galicia é unha operación estatística levada a cabo desde a Área de estudos e investigación que recolle información relativa ao volume e perfil do excursionismo nacional dentro de Galicia.   
 

Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Enquisa: Excursionismo


A Enquisa de Excursionismo de Galicia é unha operación estatística enmarcada no Plan Galego de Estatística que ten como obxectivo principal medir o volume do excursionismo nacional procedente de Asturias, León e Zamora. Ofrece, ademais, datos de perfil do excursionista como o motivo da súa viaxe á nosa comunidade.

Datos da fonte

Excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora [Microsoft Office] Excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora [Microsoft Office]
Excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora [LibreOffice] Excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora [LibreOffice]

Hemeroteca:


Metodoloxía:

Proxecto técnico Proxecto técnico