Datos estatísticos
Imagen asociada

A Enquisa de Demanda Turística en Destino de Galicia é unha operación estatística levada a cabo dende a Área de estudos e investigación que pretende recoller a información relativa ao comportamento dos visitantes dentro de Galicia.    


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Enquisa: Demanda turística en destino


A Enquisa de Demanda Turística de Galicia en Destino é unha ferramenta fundamental para a estimación do número de turistas que viaxan a Galicia, así como o seu comportamento no lugar de destino. Nesta enquisa analízanse diferentes compoñentes, como poden ser o tipo de aloxamento empregado ou as actividades realizadas durante a viaxe.

Datos da fonte

ETDG 2013-2017 Principais indicadores ETDG 2013-2017 Principais indicadores

Hemeroteca: