Estudos e proxectos

Imagen asociada

A análise da demanda no sector turístico pódese estudar dende varias perspectivas: por unha banda, a contabilización dos visitantes chegados a un lugar e, por outra banda, a análise das motivacións e do perfil destes visitantes.

Nesta sección analízanse o excursionismo procedente das provincias limítrofes, informe elaborado pola USC.

 


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

ESTUDOS E PROXECTOS
Análise estatística sobre o excursionismo en Galicia

Enquisa realizada pola USC en convenio con Turgalicia para o estudo do excursionismo procedentes das provincias limítrofes de Asturias, León e Zamora a Galicia, dende 1999 ata 2009. A partir de entón bota a andar o proxecto por Turismo de Galicia, Enquisa de Excursionismo de Galicia, operación estatística enmarcada no Plan Galego de Estaística.


Últimos informes elaborados:

12 - 2009 | Análise estatística sobre o excursionismo en Galicia : Informe

Hemeroteca de informes: