Estudos e proxectos

Imagen asociada

A análise da demanda no sector turístico pódese estudar dende varias perspectivas: por unha banda, a contabilización dos visitantes chegados a un lugar e, por outra banda, a análise das motivacións e do perfil destes visitantes.

Nesta sección analízase e cuantifícase o turismo procedente de España e Portugal que se achega á Galicia.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

ESTUDOS E PROXECTOS
Enquisa de Orixe

Traballo realizado pola USC en convenio con Turgalicia para analizar o resultado dunha enquisa telefónica, realizada sobre todos os fogares españois e portugueses, co obxectivo básico de cuantificar o turismo procedente dos mesmos a Galicia segundo comunidades autónomas españolas e rexións portuguesas de orixe.


Últimos informes elaborados:

12 - 2009 | Enquisa de Orixe (USC) : Informe

Hemeroteca de informes: