Observatorio turístico

Imagen asociada

Análise do turismo estranxeiros con destino Galicia.

A información que se ofrece procede da enquisa  FRONTUR elaborada polo INE.

Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

OBSERVATORIO TURíSTICO
Turismo estranxeiro

A información referida á demanda turística procede de diversas fontes. A maior parte dela é información de elaboración propia da Axencia Turismo de Galicia, pero tamén existen outras fontes para determinar o volume de visitantes que se achegan á comunidade galega. O Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora a enquisa FRONTUR, que recolle os movementos turísticos dos estranxeiros dentro de España.

Últimos informes elaborados:

7 - 2020 | Estadística de movementos turísticos na fronteira. Frontur : Informe

Hemeroteca de informes:Outros informes:

Informe FRONTUR-EGATUR 2019.

Hemeroteca (outros informes):