Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Análise da demanda turística
Análise da demanda turística
Perfil dos visitantes a Galicia mediante variables sociodemográficas ou de gasto
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación segundo xeodestino
Ocupación segundo xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia

Axenda

12 ENE
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Decembro 2016
Do 12/01/2017 ao 12/01/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Decembro 2016

Pasaxeiros AENA - Decembro 2016

05 ENE
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Novembro 2016
Do 05/01/2017 ao 05/01/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Novembro 2016.

Pasaxeiros cruceiros - Novembro 2016

29 DEC
Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Novembro 2016
Do 29/12/2016 ao 29/12/2016

Turismo de Galicia publica o informe no que se amosan e analizan brevemente os principais datos de demanda e ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade -hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural-, referidos ao mes de novembro de 2016.

Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Novembro 2016

27 DEC
Ocupación Hoteleira en Galicia. Novembro 2016
Do 27/12/2016 ao 27/12/2016

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de novembro de 2016.

Ocupación hoteleira en Galicia. Novembro 2016

23 DEC
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Novembro 2016
Do 23/12/2016 ao 23/12/2016

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de novembro de 2016. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Novembro 2016