Servizos

Demanda turística en destino
Demanda turística en destino
Resultados obtidos da Enquisa do Turismo en Destino de Galicia (ETDG)
Ocupación: Establecementos hoteleiros
Ocupación: Establecementos hoteleiros
Análise da ocupación de nos aloxamentos rurais
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Observatorio do Camiño
Observatorio do Camiño
Información relativa ao comportamento e o impacto dos peregrinos en Galicia
Directorio empresas turísticas
Directorio empresas turísticas
Relación de empresas vencelladas ao ámbito turístico
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais

Axenda

24 ABR
Ocupación Hoteleira en Galicia. Marzo 2018
Do 24/04/2018 ao 24/04/2018

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de marzo de 2018.

Ocupación hoteleira en Galicia. Marzo 2018

19 ABR
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Marzo 2018
Do 19/04/2018 ao 19/04/2018

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de marzo de 2018. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Marzo 2018

18 ABR
Anuncio coa valoración de méritos da bolsa de formación na área de Estudos e Investigación para os anos 2018-2019
Do 18/04/2018 ao 18/04/2018

Anuncio do órgano instrutor do proceso de concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia polo que se fan públicas as puntuacións correspondentes á valoración méritos dos candidatos admitidos na bolsa de Estudos e Investigación

ANUNCIO coa valoración de méritos da bolsa de formación na área de Estudos e Investigación para os anos 2018-2019

18 ABR
Demanda Turística en Destino (ETDG-2016) - Avance
Do 18/04/2018 ao 18/04/2018

Publícase un avance de información a partir dos datos procedentes da Enquisa do Turismo en Destino de Galicia para o ano 2016. O obxectivo principal é medir a actividade turística en Galicia desde a perspectiva da demanda e definir o perfil e as principais características do turista da nosa comunidade.

Enquisa do Turismo en Destino de Galicia - 2016 (Avance)

18 ABR
Estudo do impacto socioeconómico do Camiño de Santiago 2017
Do 18/04/2018 ao 18/04/2018

Publícase o estudo sobre o impacto socioeconómico do Camiño de Santiago para o ano 2017. Neste recóllese os primeiros resultados do presente estudo.

Estudo do impacto socioeconómico do Camiño de Santiago 2017